Gaslighting

16.08.2017


Gaslighting je metoda účinného matení mysli.

Když mluvíme o rozchodu s tyranem, oběti si často stěžují, jak těžké je od něho odejít. A když už se to některé z nich povede, dá se mluvit spíš o útěku než o rozchodu.

Tyran, kterého někteří označují za psychopata, sociopata, panovačného despotu nebo narcise s perverzními sklony bývá mistr umění manipulace. Od začátku vztahu suverénně přebírá kontrolu nad situací a začíná manipulovat. Co se na počátku projevuje jen v náznacích, v průběhu času se stále víc zvýrazňuje. Přestože se časem jejich patologické lhaní, obviňování ostatních, ponižování, pomluvy a očerňování stávají evidentními, oběti nejsou schopné vymanit se z jejich vlivu.

Základ osobnosti tvoří smysl pro realitu a právě na ten tyrani od počátku útočí.

Proč oběť nedokáže od tyrana odejít, přestože jasně vidí všechny logické důkazy toxicity vztahu? Protože je pod vlivem jedné z velmi zákeřných a velmi účinných technik manipulace, které se říká gaslighting, volně přeloženo "kouřová clona".

Gaslighting je brutální nástroj určený pro účinné psychické týrání.

Název "kouřová clona" se dá vyložit jinak také jako kalení vody nebo matení stop. Jedná se o vytváření paralelní, zcela falešné reality s cílem prolomit vědomí oběti. Je to krutá technika, běžným pohledem nepostřehnutelná.

První příznak jejího použití je ten, že oběť získá dojem, že se zbláznila a že se nemá čeho chytit. Právě tato technika drží oběť v pasti, přestože celé její tělo křičí, aby utekla. Pod vlivem této techniky se může spolehnout jen na jediný opěrný bod a tou je její intuice. Její mysl se však souběžně s tím domáhá fakt a logiky. Rozum proto přiměje intuici, která v tom případě odporuje logice, ignorovat a zastínit skrytou realitu. Zkrátka oběti něco "nesedí" a místo toho, aby šla proti vlastnímu srdci, hledá logické vysvětlení a omluvy pro tyrana. A ten tak může nerušeně pokračovat ve své podvratné činnosti.

Je-li jednou takovýto vztah ukončen, gaslighting může přesto pokračovat, zůstane-li oběť v kontaktu s tyranem. Jediný způsob, jak se tomu vyhnout, je okamžitě zrušit s dotyčným absolutně všechny kontakty.

Tato technika umí natolik narušit psychiku a změnit vnímání reality, že to může vést až k myšlenkám na sebevraždu. Pokud toto není tyranovým záměrem, pak chce minimálně dokázat, že oběť je blázen, kdežto on je ten duševně zdravý. Snad není třeba připomínat, že je to naopak.

Tyran zasahuje do vnímání reality oběti, aby převzal kontrolu nad její psychickou stabilitou.
Usiluje o to, aby začala pochybovat o vlastním vnímání reality a také o své paměti. Pomalu a jistě míří k tomu, aby oběť začala pochybovat o své příčetnosti, čehož docílí prostřednictvím lží, polopravd, překrucováním skutečnosti, nadměrným obviňováním či popíráním některých faktů a slov. A k tomu zneužívá právě její lásku k němu a důvěru, na kterou neváhá apelovat s nevinnou tváří.

Celou tu dobu tyran pozorně sleduje, jak jeho manipulace mění osobnost oběti, což v něm jen utvrzuje pocit všemohoucnosti a nadvlády na jinou lidskou bytostí. Gaslighting je reálné psychické týrání, které nechá oběť ztratit se v labyrintu polopravd a lží, a které neviditelným způsobem rozkládá její osobnost.

Každý den se spoléháme na své smysly, které posuzují, co je z našeho pohledu reálné a co nikoli. Spoléháme však také na důvěru, na lásku a laskavost, kterou si prokazujeme navzájem s našimi blízkými. Jakmile tuto důvěru dáme predátorovi, který ji zneužije proti nám, můžeme být v konečném důsledku ohroženi právě takovým rozkladem vlastní osobnosti.

Není snadné vidět jasně přes závoj iluzí, když se stanete obětí metody zvané gaslighting. A zvláště když se tyran dopředu pečlivě postaral o to, aby vás izoloval od přátel a rodiny. Odstraní všechny, kdo by vám pohledem zvenčí mohl otevřít oči.
Gaslighting může kontaminovat jak partnerské vztahy, tak vztahy mezi rodiči a dětmi i vztahy přátelské a pracovní.

"V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci."

Sigmund Freud