Na jedné lodi

25.07.2017

Každý jsme nějaký a každý jsme měli jiný start, máme jinou genovou výbavu, jiné fyzické dispozice, obklopuje nás jiné prostředí a vnímáme a vidíme každý po svém. Je tolik proměnných, které ovlivňují vývoj osobnosti člověka, že nelze jednoznačně říci, kdo za co může. Snad ani nemá smysl hledat pořád a všude viníky. Všichni jsme totiž na jedné lodi.

Tento blog nechce obviňovat ani soudit. Tento blog, prosím, považujte za mé osobní úvahy o souvislostech a faktech, které jsou určené těm, kdo o ně stojí.

Predátoři žijí rozptýlení napříč celou společností a není jich málo. Můžou to být příjemní, zábavní, inteligentní i vzdělaní chlapíci, okouzlující femmes fatales, charismatické vůdčí typy, kdo ví. Využívají všeho, co je jim k dispozici a nevidí nebo nechtějí vidět, že za sebou nechávají zkázu. Jsou už takoví.

Existuje třicetibodový test, klasifikující manipulátory, vytvořený absolventkou lékařské fakulty Isabelle Nazare-Aga, francouzskou kognitivně-behaviorální terapeutkou věnující se mimo jiné psychomotorice, sophrologii, viktimologii, a neuro-lingvistickému programování. Sledováním chování predátorů podle těchto bodů je můžeme s velkou pravděpodobností identifikovat, a je to dobrodružství. Protože se zdá, že to jediné, čeho se bojí, je to, že budou odhalení. Proto své mimikry mění podle toho, koho aktuálně mají naproti sobě. Není pro ně výhodné nechat se poznat. Naopak. A tak se schovávají za své masky.

Existuje další test, podle kterého predátory identifikují odborníci. Jmenuje se PCL-R test (Psychopathy Checklist) a jeho autorem je Robert D. Hare, Ph.D., přední světový odborník v oblasti psychopatie, který dlouhá leta působil jako profesor na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru. U nás vyšla jeho kniha pod názvem "Bez svědomí".

I oběti žijí mezi námi. Nezřídka se také schovávají, stejně jako predátoři, jenže z jiných důvodů. Mají odůvodněný strach z predátorů a často jim opravdu reálné nebezpečí hrozí. Proto existují různé tajné úkryty pro oběti, azylové domy a utajené adresy. Internetové stránky nabízející pomoc obětem kolikrát neuvádějí ani žádný konkrétní kontakt. Oběti poznáme snadno. Neradi se s nimi identifikujeme. Vypadá to, že se chovají iracionálně, všechno si "moc berou" a "nic nevydrží". Z pohledu některých suverénních jedinců jsou "měkké". To my, na jejich místě, bychom...! (...si jistě věděli rady.)
Tak to ale není.
Původně silné osobnosti jsou vybrakované a zbavené své síly, udupané dlouhodobým násilím (emocionálním, psychickým, sociálním, fyzickým...), výhrůžkami, utrpením. To byl cíl - vytvořit ze silné osobnosti trosku. Ten korunuje úspěch predátora.

Kupodivu predátoři se také bojí. Bojí se právě odhalení. Bojí se, že by mohli ztratit všechny výhody. Iluze, kterými nás do té doby krmili, by se rozprskly, jako mýdlové bubliny. Jakou tvář by mohl predátor nabídnout místo iluze? Závist, která ho pohání v získávání stále více moci, majetku, vlivu, ...? Nenávist vůči všem, kdo se umí obyčejně radovat i z malých věcí? Pohrdání všemi, kdo mají city, jako slabochy? Sebelásku, která jde přes mrtvoly? Prázdnotu, která ho nutí hledat další a další oběti, protože nevydrží být sám se sebou ve své nicotě? Myslím, že by to byl velký strach, který by měli v očích a pod jehož vlivem by se chovali možná impulsivně, možná zkratovitě, možná iracionálně. Jejich strach je právě to, co v obětech aktivuje ochranný instinkt. Predátoři ho nikdy úplně neskryjí a oběti ho vnímají i přes všechnu jejich aroganci. Právě empatie obětí a jejich spasitelská povaha z nich dělá snadnou kořist pro tyrana, který nemá empatii, soucit ani výčitky svědomí.

Tak se potkají dvě zranění a snaží se navzájem naplnit své potřeby. Každý po svém. Byli, jsou a budou, jak predátoři, tak oběti.
Důležitá informace pro oběti je však ta, že predátoři už jsou "takoví" a nezmění se. Jsou v něčem totiž úplně jiní... 

"Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo."

Sigmund Freud 

Jsou prostě "takoví" (dovolte mi uvést pár převzatých fakt):
Isabelle Nazare-Aga: 30 znaků, podle kterých poznáte, že žijete s manipulátorem.

1. Navozuje u ostatních pocity viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.

2. Dává druhým najevo, že nesmějí změnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti a otázky.

3. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti, štědrosti, hodnocení "dobrá" nebo "špatná" matka apod.)

4. Zpochybňuje dobré vlastnosti, schopnosti a osobnost druhých, kritizuje, ponižuje, soudí je a hovoří o nich s despektem.

5. Závidí, dokonce i rodičům, příbuzným nebo partnerovi.

6. Nedbá na žádosti druhých, ačkoli tvrdí pravý opak.

7. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.)

8. Přenáší svoji zodpovědnost na jiné nebo se z ní snaží vykroutit.

9. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, pocity, názory.

10. Obvykle odpovídá neurčitě.

11. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.

12. Vyhýbá se pracovním schůzkám, poradám, utíká z nich.

13. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává písemné vzkazy).

14. Mění své názory, pocity a chování podle situací či osob, s nimiž je právě v kontaktu.

15. Své žádosti zakrývá logickými důvody.

16. Zasévá sváry a podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat (rozvrací manželství)

17. Jde za svými cíli důsledně, ale na úkor druhých.

18. Skrytě vyhrožuje nebo otevřeně vydírá.

19. Sází na nedostatečné znalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že má navrch.

20. Lže tak samozřejmě, jako dýchá.

21. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.

22. Je egocentrický. Může být žárlivý.

23. Přiměje vás dělat věci, které byste z vlastní vůle pravděpodobně nedělali.

24. Nesnáší kritiku a popírá zcela zřejmá fakta.

25. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých, často je ignoruje.

26. Často až na poslední chvíli vysloví požadavky, dává pokyny a nutí druhé jednat.

27. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, ale jeho postoje, činy a způsob života svědčí o pravém opaku.

28. Lichotí, dává dárky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy, aby se zalíbil.

29. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.

30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří i v jeho nepřítomnosti.

21 bodový test PCL-R, podle Roberta D. Hare, Ph.D., podle něhož odborníci diagnostikují psychopatii.

1. Neodolatelné kouzlo a povrchní šarm
2. Grandiózní sebehodnocení
3. Potřeba vzrušení, sklon k nudě
4. Patologické lhaní
5. Manipulace a podvádění
6. Nemá výčitky svědomí ani pocity viny
7. Povrchnost, mělkost, oploštěný afekt
8. Necitelnost, chybějící empatie
9. Parazitický životní styl
10. Špatná sebekontrola
11. Promiskuita
12. Problémové chování v dětství nebo během dospívání
13. Kriminalita v dětství nebo během dospívání
14. Impulsivita
15. Nezodpovědnost
16. Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů
17. Neschopnost převzít zodpovědnost za své činy
18. Mnoho krátkodobých manželských vztahů nebo paralelních vztahů
19. Kriminální všestrannost
20. Zrušení podmínečného propuštění
21. Druhotně získané dovednosti sociopatického/sociologického podmiňování (zneužívá vědu a terapii, aby zdokonalil své klamavé strategie)

Pokud je znak nepřítomen, skore za položku je 0. Pokud je znak pravděpodobně přítomen, skore 1, pokud je znak zcela jistě přítomen, skore 2. Skore celkem 30 bodů (v USA) nebo celkem 25 bodů (ve Velké Británii) znamená s vysokou pravděpodobností odhaleného psychopata.

Manipulátor nemusí být nutně psychopat, manipulace však bývá jedním z pilířů psychopatie.