Věk barbarské komunikace?

15.08.2017

Na psychickém týrání se podílejí konkrétní nástroje, techniky, strategie.

Některé, všeobecně známé, jako pomluvy, posměšky, znevažování, úšklebky, ponižování, ignorace, přezírání, povýšenost, vyčleňování z týmu, záměrné zatajování informací, odmítání komunikace, lži, vyhýbavé, nejednoznačné odpovědi, ... jsou nástroje šikany, psychického násilí, manipulace, atd. Každý z nás s nimi má zkušenosti, ať už je použil sám, nebo je zažil na vlastní kůži. Manipulátor je však používá neustále, protože jednoduše neumí jinak, než manipulovat.

Většinou se jedná o nástroje komunikace či metakomunikace, které mají za cíl protistranu znejistit a zbavit ochranných mechanismů, aby byla snáze ovladatelná a manipulovatelná. Člověk, který má pocit, že se propadá do pohyblivých písků komunikace, v první chvíli aktivuje mechanismy vedoucí k vysvětlení situace, k jejímu orámování, konkrétnímu uchopení a stabilizaci, které mu dají jistotu opěrných bodů, a právě tato forma barbarské komunikace protistranu destabilizuje, záchytných bodů v jejím životě ji zbavuje, činí ji zranitelnou, labilní a tím pádem ji degraduje do nevýhodné, podřízené pozice.

Ničí oběti naivita či neinformovanost?

Když nám někdo řekne, že je naše jídlo otrávené, nebudeme ho jíst, pokud nechceme spáchat sebevraždu. Když však nebudeme vědět, že je v jídle jed, s důvěrou si na něm pochutnáme. A s největší pravděpodobností zemřeme. Nabízí se otázka - zabila nás naše důvěra, jed nebo neinformovanost?
Stejné je to u psychického týrání. Kdyby byly oběti informované o tom, jaké konkrétní ničivé účinky má psychické násilí na psychické a mentální zdraví jedince, s jak velkou pravděpodobností by setrvávaly v toxickém vztahu s planou nadějí, že se všechno znovu zalije sluncem a nad láskou tyrana a oběti se na věky sklene duha?

Jaké jsou další, méně známé, avšak o to více sofistikované nástroje mající vliv na rozklad osobnosti, o tom zase příště.

"Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace."

Sigmund Freud